Profil

Tenaga Pendidik
Jurusan Keperawatan

Tenaga Pendidik

John Doe

Andi Nasir, SKM.,M.Kes.,M.Hkes

Dosen Asisten Ahli

NIP: 197808132006041004

Penata TK.1 IIId

John Doe

Drs. H. Hasir, Apt.,M.Kes

Dosen Lektor

NIP: 196311231991021003

Pembina Tk.1/IVb

John Doe

Hardiyati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Dosen Asisten Ahli

NIP: 198204122009042003

Penata IIIc

John Doe

I MADE SUDARTA, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Dosen

NIP: 198311102010121002

Penata IIIc

John Doe

Iqra S

Dosen Asisten Ahli

NIP: 198511222018011001

Penata Tk.1 IIIb

John Doe

Masnaeni Ahmad, S.Psi.,MA

Dosen Asisten Ahli

NIP: 198510172011012024

Penata Muda Tk.1 IIIb

John Doe

Ns. EDI PURNOMO, S.Kep.,M.Kes.,M.Kep

Dosen Asisten Ahli

NIP: 197704102008041002

Penata Tk.1 IIId

John Doe

Rachmawati Rahim, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Dosen Asisten Ahli

NIP: 198304012008042002

Penata IIIc